Giới thiệu chung

Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh trực thuộc Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thành lập theo Giấy phép số 233/GP-BTTTT ban hành ngày 27 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh được khởi nguyên từ Chuyên san Kinh tế - Luật (2002) và là sự kế tục, nâng cấp của Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Kinh tế và Kinh doanh (2008). 

 

Trong gần hai thập kỷ hoạt động dưới sự quản lý của Tạp chí Khoa học ĐHQGHN – một tạp chí khoa học liên ngành được thành lập từ năm 1985 của ĐHQGHN, Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh đã có những bước phát triển đáng ghi nhận hướng tới đạt chuẩn quốc tế. Thời gian tới, với định hướng phát triển trở thành một trong những trường đại học định hướng nghiên cứu hàng đầu ở Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN xác định mục tiêu của Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh là được chấp thuận chỉ mục vào Hệ thống trích dẫn khoa học các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN Citation Index – ACI) trong giai đoạn 2023-2025 và các hệ thống trích dẫn quốc tế uy tín như Web of Science/ISI, Scopus trong giai đoạn 2027-2030.

Mục đích

Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh là diễn đàn công bố, giới thiệu kết quả nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực kinh tế và kinh doanh của các tác giả trong nước và quốc tế; xác lập uy tín khoa học và nâng cao năng lực nghiên cứu của các nhà khoa học; là cơ sở dữ liệu tham khảo cho các nghiên cứu tương lai; đồng thời là công cụ hỗ trợ hoạt động đào tạo, nghiên cứu và hoạch định chính sách trong lĩnh vực kinh tế và kinh doanh.

Phạm vi công bố

Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh khuyến khích các nhà khoa học công bố các kết quả nghiên cứu thực nghiệm và lý thuyết về các chủ đề thuộc lĩnh vực kinh tế vàkinh doanh ở phạm vi toàn cầu, khu vực, quốc gia và cả ở địa phương; đồng thời chào đón các nghiên cứu có giá trị về mặt chính sách từ các nhà nghiên cứu và về mặt thực tiễn đến từ các tổ chức quốc tế, các tổ chức thuộc khu vực công và tư, cộng đồng địa phương, các tổ chức phi chính phủ và doanh nghiệp. 

Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh được xuất bản định kỳ 6 số/năm, trong đó 3 số tiếng Việt xuất bản vào các tháng 2, 6, 10 và 3 số tiếng Anh vào các tháng 4, 8 và 12. Hiện nay Tạp chí không thu phí gửi bài. Là ấn phẩm truy cập mở hoàn toàn, Tạp chí cho phép hiển thị tối đa nội dung các bài báo đã xuất bản nhằm khuyến khích độc giả tiếp cận để tham khảo và chia sẻ.

Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh đăng tải các bài báo thuộc các lĩnh vực cụ thể: Kinh tế, Kinh doanh, Quản lý Kinh tế, Tài chính, Tổ chức, Bảo hiểm, Đầu tư, Lý thuyết và Chính sách Tiền tệ, Bất động sản...

Quy trình xuất bản

Quy trình xuất bản của Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh được chia làm 3 giai đoạn chính: (1) Giai đoạn 1 - Sơ loại; (2) Giai đoạn 2 - Phản biện; (3) Giai đoạn 3 - Duyệt đăng và xuất bản. Tất cả các giai đoạn trong quy trình xuất bản của Tạp chí đều được hiển thị đầy đủ trên hệ thống gửi bài trực tuyến để tác giả có thể theo dõi tình trạng bài viết.

 

SƠ LOẠI

  • Ban trị sự tiếp nhận bài viết và đánh giá sơ loại về chủ đề, bố cục và thể thức để xem bài viết có đạt yêu cầu gửi phản biện hay không. 

PHẢN BIỆN

  • Tổng Biên tập đề xuất từ 1-2 chuyên gia phản biện độc lập trong lĩnh vực liên quan đánh giá bài viết (phản biện kín).
  • Ban trị sự thông báo với tác giả về ý kiến đánh giá của phản biện và Tổng Biên tập (nếu có).
  • Tác giả tiến hành sửa chữa bài viết tùy theo mức độ yêu cầu chỉnh sửa.

DUYỆT ĐĂNG VÀ XUẤT BẢN

  • Tổng Biên tập duyệt các bài viết đã được tác giả chỉnh sửa và phản biện chấp nhận đưa vào danh mục bài đăng.
  • Ban trị sự triển khai biên tập nội dung và thể thức bài viết.
  • Ban trị sự liên hệ chuyên gia nước ngoài hiệu đính tiếng Anh.
  • Ban trị sự triển khai dàn trang, đọc bông, hoàn thiện bài viết.
  • Tổng Biên tập đọc duyệt các bài viết trước khi xuất bản.
  • Ban trị sự đăng tải các bài viết được duyệt đăng trên hệ thống xuất bản trực tuyến, triển khai in ấn và phát hành theo quy định.

Tổng thời gian thực hiện quy trình xuất bản cho 1 kỳ của Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh kéo dài trong khoảng 2-3 tháng. Trong một số trường hợp, các bài viết được chấp nhận đăng sẽ được xếp công bố muộn hơn tùy theo quyết định của Tổng Biên tập.